Litt om bagrunnen for Hortens-porten.

For noen år siden gikk jeg sykmeldt noen uker grunnet ryggproblemer. Som en del av behandlingen gikk jeg daglige turer, og la disse til forskjellige steder i skog og mark i Hortensregionen. Som ivrig hobbyfotograf har jeg alltid med meg digitalkameraet når jeg skal noe særlig mer enn i butikken, og altså også på disse turene. Jeg tok da en masse bilder fra turene, og kom på idéen om å opprette en nettside med bilder og info om mitt nærområde. Dette delvis også fordi Hortens turistbyrås nettsider ikke akkurat bugner av slikt. Jeg forsøkte derfor å legge mine daglige rusleturer såpass spredt at jeg fikk dekket en god del steder i vår kommune. Etter noen timer på PC'en begynte sidene å ta form, og jeg registrerte domenet hortensporten.no. Sidene var dermed publiserte og tilgjengelige. Det har i skrivende stund ikke vært særlig markedsføring av sidene, men jeg håper selvsagt på spredning av adressen, slik at dette kan være av interesse og til glede for såvel turister, nyinnflyttede og andre. Jeg har også forgjeves flere ganger kontaktet turiskontoret i Horten, og spurt om de er interessert i å linke til siden min, men har hittil ikke en gang fått svar, desverre. Jeg får derfor satse på at søkemotorer kan avsløre sidene når folk søker på info om Horten.

Trond Manskow