Om Horten

HISTORIE

Horten er en idyllisk kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord, og Tønsberg i sør. Horten kommune innbefatter tettstedene Horten, Borre, Åsgårdstrand og Skoppum. Horten har vært fergested mellom Horten og Moss allerede fra 1582, og ble gjort til orlogsstasjon i 1818. I 1849 ble Marinens Hovedverft lagt til Horten, som utviklet seg til Marinens hovedbase, senere flyttet til Bergen i 1950-årene. Marinens Hovedverft ble senere til Horten Verft, som i en årrekke var selve ryggraden i kommunen, med godt over 2000 ansatte. Selskapet gikk konkurs i 1987. Etter dette har det store verftsområdet utviklet seg som næringspark med en samling mindre bedrifter.

Horten ble ladested i 1858, by i 1907. Borre og Åsgårdstrand kommuner sammenslått i 1965, Horten og Borre sammenslått til Borre Kommune 1/1 1988.

KOMMUNENAVNET


Da Horten og Borre ble sammenslått godkjente regjeringen Borre som kommunenavn etter innstilling fra kommunestyret (59 mot 29 stemmer). I årene som fulgte var det flere kampanjer for folkeavstemning for ending av kommunenavnet til Horten, men disse ble avvist av kommunestyret. I 2000 vedtok også kommunestyret å ikke endre navn. I 2001 ble så endelig krav om folkeavstemning vedtatt med 24 mot 17 stemmer, spesielt etter det nystiftede Hortenspartiets iherdige innsats for navnesaken. Etter folkeavstemning i 2001 ble det vedtatt å endre kommunenavnet til Horten igjen etter en 51/49-fordeling av stemmene, og som regjeringen deretter godkjente. Fra 1.juni 2002 heter kommunen igjen Horten.

OM KOMMUNEN

Kommunen har ca. 40 km kystlinje, med kyststi og flere store friområder. Kommunens areal er ca. 71 Km2, med ca. 24000 innbyggere. Dette inbefatter tettstedene Åsgårdstrand, Skoppum, Kirkebakken og Nykirke.

Hortensregionen er kjent for sin store konsentrasjon av elektronikkbedrifter, og omtales ofte som Norges Silicon Valley. Vi har GE Vingmed Ultrasound, som produserer medisinske ultralydscannere, Kongsberg Simrad-gruppen, som produserer navigasjonssystemer, simulatorer m.m, Alcatel Space, som produserer elektronikk for romfartsindustrien, Sensonor, som produserer sensorer for kollisjonsputer og dekktrykk, for å nevne noen store.

KYSTSTIEN

Norges lengste merkede kyststi, som starter ved Stavern, går også forbi Horten. Man kan vandre langs stien fra Åsgårdstrand til Borrestranda, kjente lukten fra sjøluft, tang og tare, forbi Nasjonalparken i Borre med Borrehaugene, og videre mot Horten. Deretter langs indre Havn og mot Løvøya, og videre nordover. Se mer om Kyststien under Horten fra A-Å.

KJENDISER

Horten og omegn har fostret mang en kjendis, Rolv Wesenlund, Grethe Kausland, Sigurd Jansen, Vidar Lønn Arnesen, Hans Chr. Alsvik og Nils Johan Semb for å nevne noen.

UTSIKT

Tar man turen til Åsen, og besøker utsiktstårnet, har man en enestående utsikt, og kan på klare dager se til 5 fylker.

OG ELLERS.....

I Horten finner man landets eneste vognmann, Harry Bjerke, som fortsatt kan sees på sin hest og kjerre i bybildet. Den skjeldne snylteplanten Misteltein finnes i store mengder i Horten, både i parker og hager. Storgaten er landets lengste miljøgate, og med sine svært brede fortau og smal gate legger den forholdene godt til rette for en trivelig handel til fots.

Velkommen til Horten!