Testbilder, Panasonic LX7

Her er del utvalgte bilder tatt med dette kameraet. Klikk på bildene for full størrelse.

Kommer....
ISO 80 / F1.4 ISO 80 / F1.8 ISO 80 / F1.4 ISO 80 / F2.8
 
ISO 80 / F2.8 ISO 80 / F2.8 ISO 80 / F2.8 ISO 160 / F3.5
      Panoramamodus
ISO 100 / F1.4 ISO 125 / F2.8 ISO 80 / F2.8 ISO 160 / F1.8
       
 
ISO 80 / F2.8 ISO 80 / F2.8 ISO 80 / F2.8  

 

Kommentarer:

     

Alle disse bildene er tatt i stilligen Intelligent Auto for å teste hva kameraet valgte ved varierende lysforhold. Bildene er tatt 1.mars mellom kl. 17 og 18, og som man ser mot solnedgang. Det som er interessant her er a kameraet hele tiden valgte svært lave ISO-verdier tross stadig mer skumringsbelysning. Med såpass stor blender og bildestabilisator hadde dermed LX7 ingen problemer med å holde bildestøyen på god avstand. Høyeste ISO som ble valgt i denne bildeserien er ISO 160

Panoramabildet er tatt i LX7's panoramafunksjon. Man velger en av de 4 retningene venstre / høyre / opp / ned. Det vil si at man kan lage panorama både i landskaps- og portrettmodus. Sistnevnte gjør jo at man kan få betydelig mer bildehøyde på en slik serie. Panoramaet lages ved å trykke utløseren, deretter sveope kameraet jevnt i valgt retning og så trykke utløseren for å avslutte. Sekunder etter har LX7 så satt sammen burst-opptakene til et fiks ferdig panorama, attpåtil klippet til oppe og nede til rent rektange. Dette imponerte meg stort.